CALL ON PUBLIC

Meeting of leading people of Rajkot and call to accept the challenge Ex. Municipal Commissioner Shri Jagdishan,
 Project incharge Kaushik Shukla ,Editor of Phulchaab Shri Dinesh raja, President of Engg. Asso.
 Shri Pravin Garada, Mahant Shri Brijesh Bavashri of vaishnav sampraday, shri Dr.Vallabhabhai Kathiria-M.P.

 Sarvarshri  kalpakbhai Maniar ,VijayRupani,Dr. C.A.Thakar, Shashikant Mehta, Pravinbhai Maniar, Jyotindra

Mehta and Ashwinbhai Mehta.
BACK HOME