Untitled-2.gif (15185 bytes)

Untitled-1.gif (11274 bytes)

 

ASTRON Tall 10:00
Pyar to ho na hi tha 1:00
Dariya Chhoru (Gujarati) 3:30,6:30,9:30
GIRNAR Sapath 10:00
Kanoon ka Khiladi 12:30
Madi Jaya 3:30, 6:30, 9:30
DHARAM Maut Ka Samundar 10:00
Jambaz Kheladi 12:30, 3:30
Austin Power - 2 6:30, 8:30, 10:30
GALAXY Khubsurat 10:00
Hum Sath Sath Hai 12:30, 3:30
King Kobra 6:30, 8:30, 10:30
AMRAPALI Janwar 12:30, 3:30, 9:30
RAJSHREE Panchva Tatwa 10:00
Ma Bap Ne Bhulso Nahi 12:30, 3:30, 6:30, 9:30
NILKANTH Insaniyat 10:30
Yah Hai Aurat 1:00
Maut Ka Samundar 4:00, 7:00, 10:00
SHREERAJ Nano Diyariyo Ladko 12:30, 3:30, 6:30, 9:30

DELUXE

Suraksha 10:30
ILaka 1:00
Kam Vasna 4:00, 7:00, 10:00
DRIVE-IN Man (Sun & Wed) 7:15,
Man (Daily) 10.00

| Home Page | About Rajkot | Art | Business | Cartoon | Culture | Humor | Interesting Sites | Postman | Services | Tourism |

Developed & Hosted by RAJKOT.COM
Send us mail with suggestions & questions about the web site